Liistuliim Wakol MS 246

Ühekomponentne elastne koosteliim 0,470kg.

 

10,65

SOBIB KASUTAMISEKS

Ühekomponentne elastne koosteliim järgmiste materjalide liimimiseks
• Plastmassist põrandaliistud
• Puidust põrandaliistud
• Puitmaterjalid
• Metallid
• Õigesti ettevalmistatud imavatele ja mitteimavatele tubastele vahepõrandatele.

Üldinfo

TEHNILISED ANDMED
Alustoormaterjal: Silaanmodifitseeritud polümeer
Puhastusvahend: Puhastuslapid WAKOL RT 5960 (enne liimi tardumist)
Koosteaeg: 5…10 minutit
Pealekandmisviis: sobiva tuubipüstoli abil
Kõvenemisaeg: 2,5 mm kiht – 24 tundi

HOIUSTAMINE
Säilitustemperatuur: +5 °C…+25 °C, kaitsta kuumuse eest.
Säilivusaeg: 12 kuud toatemperatuuril

 

Kasutamine

EELTÖÖD
Aluspõrand ja ruumi sisekliima peavad vastama kohaldatavate standardite ning andmelehtede nõuetele. Liimimise aluspind peab olema tolmu-, rasva- ja õlivaba, jäik ning koormusttaluv. Vajaduse korral tuleb enne lihvida.

PEALEKANDMINE
Kandke liim WAKOL MS 246 StarMonti joontena liimitavale pinnale ja ühendage koosteaja jooksul.

Ärge kasutage toodet WAKOL MS 246 StarMonti temperatuuridel alla +5 °C ega üle +40 °C. Kogu esitatud teave vastab temperatuurile ligikaudu 20 °C ja suhtelisele õhuniiskusele ligikaudu 50%. Külma ilma puhul soojendage kõik paigaldusmaterjalid enne kasutamist köetud ruumis.

Ohutus

Garanteerime oma toodete ühtlaselt kõrge kvaliteedi. Kõik andmed põhinevad testidel ja aastatepikkustel kogemustel ning standardsetel tingimustel. Kasutatavate materjalide mitmekesisus ja erinevad tingimused ehitusobjektil, mis ei allu meie kontrollile, välistavad mis tahes nende andmete põhjal esitatud kahjunõuded. Seetõttu soovitame teha piisavalt katseid. Järgige tootega kaasasolevaid põrandakattematerjalide tootjate juhendeid ja kehtivaid standardeid ja koode. Me anname hea meelega teile tehnilist nõu.

Dokumendid