Elastne parketiliim Wakol MS 230

Tasu kolme võrdse maksena 3 x 48,80

Elastne ühekomponentne parketiliim.
Kogus 18kg.

146,40

SOBIB KASUTAMISEKS
Elastne ühekomponentne parketiliim
- liist- ja kihilise lamellparketi liimimiseks vastavalt standardile DIN EN 14761, min. paksus 22 mm, maks. pikkus 200 mm
- tammeliistparkett (22 mm) vastavalt DIN EN 13226
- mitmekihiline parkett vastavalt standardile DIN EN 13489 imavatele ja mitteimavatele aluspõrandatele siseruumides.

Koos Wakol liimikammiga 5 sobib liimina koos integreeritud niiskusbarjääriga punnsooneelementidega parkettpindadele kütmata tsemendist tasanduskihiga kuni 4CM% või 85% suhtelise niiskuse juures.

Üldinfo

TEHNILISED ANDMED
Baastooraine: Silaaniga modifitseeritud polümeer
Lendumise aeg: puudub
Avatuna aeg: ca 40 minutit
Fikseerimise aeg: ca 24 tundi
Puhastusaine: Wakol RT 5960 Puhastuslapid enne liimikomplekte
GISCODE: RS10
EMICODE vastavalt GEV-le: EC1 PLUS R

HOIUSTAMINE
Hoiustamine: 12 toatemperatuuril
Hoiustamise temperatuur: külmakindel

KULU
TKB B3 800 – 1000 g/m² Liistlamell- ja väikesemõõtmeline mitmekihiline parkett
TKB B5 700 – 900 g/m² Suuremõõtmeline mitmekihiline parkett
TKB B11 1000 -1200 g/m² Liist- ja väikesmõõtmeline mitmekihiline parkett
TKB B13 1100 – 1300 g/m² Suuremõõtmeline mitmekihiline parkett Wakol liimikamm 5
1700 – 1800 g/m² Punn-soon tüüpi parkett kuni max. 4 CM% või suhteline niiskuse 85% juures.

Liimi kulu sõltub aluspõranda pinnastruktuurist ja imendumisvõimest

Kasutamine

EELTÖÖD
Ruumi aluspõrand ja kliimatingimused peavad vastama standardi DIN 18356 nõuetele. Aluspõrandad peavad olema püsivalt kuivad, tahked, tasased ning neil ei tohi olla pragusid, mustust ega imavust takistavaid aineid. Valmistage betoonpõrand mehaaniliselt ette ja puhastage põhjalikult tolmuimejaga vastavalt tootja spetsifikatsioonidele või kehtivatele standarditele ja koodidele. Kui betoonist aluspõrand on tolmuvaba, võib parketi sellele liimida vahetult Wakol MS 230 elastse parketiliimiga. Kui kruntimine on vajalik, nagu asfaltbetooni puhul, kasutage ainult Wakol PU 280 polüuretaanist primerit. Laske aluskihil ära kuivada. Wakol MS 230 elastset parketiliimi võib kasutada niiskusbarjäärina kütmata tsemendist tasanduskihi puhul kuni 4 CM% või 85% suhtelise niiskuse juures. Selle kasutuse korral on vaja paigaldada ainult ülalkirjeldatud soon-punn tüüpi parketti.

PEALEKANDMINE
Kasutades soonega kellut, kandke ühtlaselt aluspõrandale, vältides liimilompide teket. Paigaldage koheselt selle peale parkett ja suruge see tugevalt vastu aluspõrandat. Veenduge, et iga puitelemendi alumine külg on piisavalt liimiga kaetud.

TÖÖRIISTADE PUHASTAMINE
Vahetult pärast kasutamist puhastage tööriistad WAKOL RT 5960 puhastuslappidega. Pärast kõvenemist saab WAKOL MS 230 elastse parketiliimi eemaldada ainult mehaaniliselt.

KUIVAMISAEG
Fikseerimise aeg: ca 24 tundi

KULU
TKB B3 800 – 1000 g/m² Liistlamell- ja väikesemõõtmeline mitmekihiline parkett
TKB B5 700 – 900 g/m² Suuremõõtmeline mitmekihiline parkett
TKB B11 1000 -1200 g/m² Liist- ja väikesmõõtmeline mitmekihiline parkett
TKB B13 1100 – 1300 g/m² Suuremõõtmeline mitmekihiline parkett Wakol liimikamm 5
1700 – 1800 g/m² Punn-soon tüüpi parkett kuni max. 4 CM% või suhteline niiskuse 85% juures.

Liimi kulu sõltub aluspõranda pinnastruktuurist ja imendumisvõimest.

MÄRKUS
Ärge kasutage temperatuuril alla +15 °C. Külma ilmaga soojendage Wakol MS 230 elastset parketiliimi eelnevalt köetud ruumis. Kõik andmed kehtivad ligikaudu 20 °C temperatuuri ja suhtelise õhuniiskuse 65% juures. Ärge kandke Wakol MS 230 elastset parketiliimi vahetult asfaldile, vaid kandke eelnevalt peale Wakol PU 280 polüuretaanist primer.

Ohutus

Garanteerime oma toodete ühtlaselt kõrge kvaliteedi. Kõik andmed põhinevad testidel ja aastatepikkustel kogemustel ning standardsetel tingimustel. Kasutatavate materjalide mitmekesisus ja erinevad tingimused ehitusobjektil, mis ei allu meie kontrollile, välistavad mis tahes nende andmete põhjal esitatud kahjunõuded. Seetõttu soovitame teha piisavalt katseid. Järgige tootega kaasasolevaid põrandakattematerjalide tootjate juhendeid ja kehtivaid standardeid ja koode. Me anname hea meelega teile tehnilist nõu.

Dokumendid