Tugev elastne parketiliim Wakol MS 262

Tasu kolme võrdse maksena 3 x 23,97

Lahustivaba elastne parketiliim.

71,92

SOBIB KASUTAMISEKS
Torujas kilepakendis liimi kasutamisel alljärgnevate toodete kolmnurkse otsakuga vöötliimimiseks:
• standardile DIN EN 13226 vastav liistparkett
• standardile DIN EN 13489 vastav mitmekihiline parkett (alates pikkusest 90 cm)
• standarditele DIN EN 13226 ja DIN EN 13990 vastavad täispuitpõrandalauad (paksusega kuni 18 cm)
• HDF/MDF-keskkihi ja korkjäigastuskihiga korkpõrandakate

Wakoli parketiliimikammide või Wakoli vahetatavate otsakute kasutamisel alljärgnevate toodete paigaldamiseks:
• standardile DIN EN 13488 vastav mosaiikparkett
• standardile DIN EN 14761 vastav vertikaaltapiga lamellparkett (min paksus 16 mm ja max pikkus 200 mm)
• standardile DIN EN 13226 vastav liistparkett
• standardile DIN EN 13489 vastav mitmekihiline parkett
• standarditele DIN EN 13226 ja DIN EN 13990 vastavad täispuitpõrandalauad (paksusega kuni 18 cm ja laiusega kuni 20 cm)
• HDF/MDF-keskkihi ja korkjäigastuskihiga korkpõrandakatted siseruumide imavatele ja mitteimavatele aluspõrandatele.

 

Üldinfo

Lahustivaba eeskirja TRGS 610 kohaselt
Vastab standardile DIN EN 14293
Kooskasutatav jalgpalliväljakute heliisolatsiooniks kavandatud mürasummutusmatiga WAKOL TS 160 või mürasummutusplaadiga WAKOL TS 170
Sobib köetavatele põrandatele
Veevaba – ei põhjusta puidu pundumist

Kasutamine

EELTÖÖD
Aluspõrand ja ruumi sisekliima peavad vastama DIN 18356 nõuetele. Aluspõrandad peavad olema jäävalt kuivad, jäigad, tasased, pragudeta ja puhtad ning neil ei tohi olla naket halvendavaid aineid.

Kaltsiumsulfaatbetooni peab tootja juhiste või asjakohaste standardite ja eeskirjade kohaselt mehaaniliselt eeltöötlema ning põhjalikult tolmuimejaga puhastama. Tolmust puhastatud betoonaluspõrandale võib paigaldada parketi vahetult parketiliimiga WAKOL MS 262. Kui aluspinda on vaja kruntida, näiteks tsement- ja kaltsiumsulfaatsideainega tasanduskihtide korral, võib kasutada universaalset dispersioonkrunti WAKOL PU 3055. Valuasfaltbetooni korral kasutage ainult Wakoli reaktiivset vaikkrunti, näiteks polüuretaankrunti WAKOL PU 280 või WAKOL PU 235. Laske krundikihil piisavalt kuivada.

PEALEKANDMINE
Kandke liimipüstolit (kilepakendis liim) ja eriotsakut (kolmnurkne otsak) kasutades liim ühtlaselt vöötidena aluspõrandale. Liimivöödid peab peale kandma põrandakatte paigaldussuunaga risti ning 8–10 cm sammuga, olenevalt parketi tüübist ja elementide pikkusest.

Jalgpalliväljakute heliisolatsiooniks kavandatud mürasummutusmati WAKOL TS 160 või mürasummutusplaadi WAKOL TS 170 kasutamisel kandke liimi ainult nende materjalide soontesse.

WAKOLI vahetatavate otsakute kasutamisel kandke liimivöödid pinnale põrandakatte paigaldussuunaga rööpselt.

Tugevat elastset parketiliimi WAKOL MS 262 WAKOL saab peal kanda ka liimikammiga – selleks tuleb kilepakend lahti lõigata ja liim välja pigistada.

Pärast liimi pealekandmist seadke kohe parkettpõrandakate paika ning suruge see kindlalt vastu aluspinda. Veenduge, et iga puitelemendi alumine pind oleks liimiga piisavalt kaetud.

TÖÖRIISTADE PUHASTAMINE
Puhastage tööriistad kohe kasutamise järel puhastuslappidega WAKOL RT 5960. Kõvastumise järel on tugevat elastset parketiliimi WAKOL MS 262 võimalik eemaldada ainult mehaaniliselt.

VIHJE
Pealekandmise ajal ei tohi põranda temperatuur olla alla +15 °C ja ruumi õhutemperatuur alla +18 °C, soovituslik ruumi suhteline õhuniiskus on 40–65%, maksimaalne 75%. Külmal ajal soojendage parketiliimi WAKOL PU 262 enne kasutamist piisavalt kaua köetavas ruumis.

Kogu esitatud teave vastab temperatuurile ligikaudu 20 °C ja suhtelisele õhuniiskusele ligikaudu 65%.

Ärge kasutage tugevat elastset parketiliimi WAKOL MS 262 vahetult valuasfaltbetoonpinnal, vaid kruntige seda enne Wakoli reaktiivse vaikkrundiga, näiteks polüuretaankrundiga WAKOL PU 280 või WAKOL PU 235.

WAKOLI vahetatavate otsakute ja suuremõõtmelise parketi paigaldamisel jälgige, et aluspind oleks piisavalt tasane. Soovitame katta aluspõranda enne universaalse parketi dispersioonkrundiga WAKOL D 3055. Üksikasjalikumad juhised on toote tehnilise teabe dokumendis.

Ohutus

Garanteerime, et meie tooted on ühtlaselt hea kvaliteediga. Kõik andmed põhinevad paljude aastate praktilisel kogemusel ning vastavad standardtingimustele. Meist sõltumatu kasutatavate materjalide paljususe ning ehituskohtade tingimuste erinevuste tõttu on välistatud esitatud andmetel põhinevate mis tahes nõuete rahuldamine. Sel põhjusel soovitame teha piisavalt kasutuskatseid. Järgima peab kaasasolevaid põrandakatte tootja juhiseid ja kehtivaid seaduslikke nõudeid. Vajaduse korral anname heameelega tehnilisi nõuandeid

Dokumendid