Allahindlus!

Rohelise katu eemaldaja Gard Clean

Osmo Gard Clean eemaldab väliselt rohelise katu ja muu sarnase loodusliku mustuse.

Kogus 1 L.

28,06

Tootekood: 6606

Väga tõhus puhastuskontsentraat spetsiaalselt välja töötatud rohelise katu lihtsaks eemaldamiseks värvitud ja värvimata puitpindadelt (k.a. sooned ja praod). Küürimine ei ole vajalik.

SOBIB KASUTAMISEKS
Puhastab ideaalselt puit ja plast aiamööblit, terrassilaudu, lehtlaid ja teisti sarnaseid pindu. Sobiv ka kivile (k.a. hauakividele), plastikule (kontrolli värvi stabiilsust), betooni, tsemendi, katusekivide, kivist astmete, kõnniteede jm jaoks.

Üldinfo

KOOSTISOSAD
5-5% katioonsed tensiidid; <5% anioonsed tensiidid. Sisaldab kvaternaarse ammooniumi ühendeid (95g/kg).

TEHNILISED ANDMED
Erikaal: 0.99 g/cm³ at 20°C Viskoossus: 23 mPas pH value: 7

HOIUSTAMINE
Toodet on võimalik säilitada 2 aastat või kauem juhul, kui pakend on tihedalt ja tugevalt suletud. Säilitada temperatuuril 5 kuni 35°C. Vätida toote külmumist.

KATVUS
1L = 30 – 100 m² (olenevat kahjustuse raskusastmest)

Kasutamine

EELTÖÖD
Eelmalda pühkides lahtine mustus ja katt. Pind peab enne toimeaine pealekandmist olema kuiv.

PEALEKANDMINE
Kasuta Osmo Gard Cleani konsentraati puhtalt või segatuna veega (kuni 1:10 olenevalt kahjustuse suurusest). Kanna peale pintsli, pihustiga või vala otse kuivale pinnale. Veega mitte loputada. Roheline katt peaks kaduma 24 tunni jooksul (kui pind pole täielikult puhastunud, korda tegevust). Veega tuleb loputada pinnad, mis järgnevalt töödeldakse nt. Osmo pinnaviimistlusvahenditega.

TÖÖVAHENDITE PUHASTAMINE
Töövahendid pesta kohe peale kasutamist vee ja seebiga.

KATVUS
1L = 30 – 100 m² (olenevat kahjustuse raskusastmest).

MÄRKUS
Vältida otsest kontakti taimedega.

Ohutus

HOIATUS
Ärritab silmi ja nahka. Väga mürgine veeorganismidele. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida pihustusaurude sissehingamist. Vältida kokkupuudet silmade ja nahaga. Silma sattumisel loputada koheselt rohke veega ja pöörduda arsti poole. Ärge valage toodet kanalisatsiooni või keskkonda. Vedelad toote jäätmed ja pakend tuleb viia ohtlike ainete kogumispunkti. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Ohutuskaarti küsida eraldi Ohtlik

JÄÄTMEKÄSITLUS
Vedelaid jäätmeid utiliseerida järgides kohalikku seadusandlust. Tühjad ja kuivad anumad saab viia taaskasutusse.

Dokumendid