Allahindlus!

Puiduimmutus WR Aqua

Värvitu puidukaitsevahend välistingimustesse. Kaitseb puitu sine ja mädaniku eest. Õli ja vee eriline kombinatsioon, mis vähendab puidu paisumist ja kahanemist.

26,3082,42

Tootekood: 4008

Osmo Puiduimmutus WR Aqua on kasutusvalmis vee baasil puidukaitsevahend tavatarbijale, kutsealaseks ja tööstuslikuks kasutamiseks, kaitseb puitu mädaniku ja sinetuse eest. Ette nähtud välistöödel puittoodetele ja –konstruktsioonidele nagu aknad, välisuksed, välisvooder, aiad, katuseräästad ning autovarjualused. Mitte kasutada puidule, mis on otseses ühenduses pinnasega või kontaktis merekeskkonnaga. Osmo puiduimmutus WR on pealekandmise ajal nõrga lõhnaga, kuivanuna lõhnatu.

SOBIB KASUTAMISEKS
Osmo Puiduimmuti WR kaitseb puidukahjurite eest - putukad, mädanik ja sinavus. Sobib ideaalselt krundina õlibaasil viimistlusele (lahustivaba kaitsev puiduõli, UVkaitseõli, majavärv). Soovitame maapinnaga mitte kokkupuutuvale puidule, akendele, luukidele, ustele, paviljonidele, laudisele ja aiamööblile.

Üldinfo

TOIMEAINED
0,75% 3-jodo-2-propünüülbutüülkarbamaat (7,5 g/kg); 0,24% propikonasool (2,4 g/kg).

TEHNILISED ANDMED
Erikaal: 0.8-0.9 g/cm³ at 20°C
Viskoossus: vedel
Lõhn: tagasihoidliku lõhnaga, kuivanuna lõhnatu
Leekpunkt: >60°C DIN EN ISO 2719

HOIUSTAMINE
Hoida tihedalt suletud pakendis ja hoida külma eest. Säilitusaeg normaaltingimustes: 2 aastat valmistamisest.

KATVUS
1 L – 5-6 m2 üks kiht Toote kulu sõltub oluliselt puidu liigist. Kogu informatsioon on antud sileda ja hööveldatud/lihvitud pindade jaoks. Sõltuvalt puidu liigist ja selle looduslikest omadustest võivad lõpptulemused erineda.

Kasutamine

EELTÖÖD
Puidu pind peab olema puhas, kuiv ja jäävaba (max niiskusesisaldus 20%.). Osmo Puiduimmutus WRAqua on kasutusvalmis, ei lahjendata. Segada hoolikalt.

PEALEKANDMINE
Osmo Puiduimmutus WRAqua on kasutusvalmis vee baasil toode. Tavatarbija ja kutseline kasutaja: pealekandmiseks kasutada pintslit, rulli või pihustamist. Tööstuslikuks kasutamiseks: pealekandmiseks kasutada sissekastmismeetodit, pihustamist või vaakumimmutust. Kulu: pintsli, rulli ja pihustiga – 180-220 ml/m2. Vaakumimmutus: 38,0-45,6 kg/m3. Töödeldud puidu pinnad tuleb katta lahusti (või vee) baasil tootega (nt. värviga), järgides vastava toote kasutusjuhendit.

TÖÖRIISTADE PUHASTAMINE
Tööriistad pesta vee ja pehmetoimelise seebiga.

KUIVAMISAEG
Kuivamisaeg ligikaudu 12 tundi (23°C/50% õhuniiskust). Ülevärvitav 24h pärast. Madalam temperatuur ja/või kõrgem õhuniiskus pikendavad kuivamisaega. Tagage kuivamise ajal hea ventilatsioon.

KATVUS
1 L – 5-6 m2 üks kiht
Toote kulu sõltub oluliselt puidu liigist. Kogu informatsioon on antud sileda ja hööveldatud/lihvitud pindade jaoks. Sõltuvalt puidu liigist ja selle looduslikest omadustest võivad lõpptulemused erineda.

MÄRKUS
Osmo puiduimmutus WR ei ole kasutatav eraldiseisva viimistlusvahendina, vaid on värvitu immutus, mis kaitseb puitu mädaniku, sinavuse ja kahjurite eest. Sobib kõikide üldtuntud liimide ja pahtlitega (va. need, mis sisaldavad silikooni). Kasutada galvaniseeritud mitteoksüdeeruvaid naelu ja kinnitusi. Kindlustamaks puidu kauakestva kaitse, peab pinda töötlema lõppviimistluseks mõeldud toodetega (näiteks Osmo lahustivaba kaitsev puiduõli HS Plus, Osmo majavärv, Osmo kaitsev puiduõli, Osmo UV-kaitseõli) kolme kuu jooksul pärast puidukaitse pealekandmist.

Ohutus

KASUTUSPIIRANGUD
Mitte kasutada puidul, mis vastavalt eeskirjadele puutuvad kokku joogivee, toidu või loomasöödaga. Mitte kasutada eluruumides.

OHUMÄRGISTUS
Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime. Sisaldab 3-jodo-2-propünüülbutüülkarbamaat, propikonasool. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. NB! Hoida lastele kättesaamatus kohas. Enne kasutamist tutvuda etiketil oleva infoga. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Vältida sattumist keskkonda. Sisu/konteineri käitlus vastavuses kohalike/regionaalsete/ rahvuslike/rahvusvaheliste nõuetega. Töös kemikaalidega järgida üldisi ohutuseeskirju. Mürgistusteabekeskus: 16662

JÄÄTMEKÄSITLUS
Juhised toote ja selle pakendi turvaliseks jäätmekäitluseks: See materjal ning selle mahuti tuleb käidelda ohtliku jäätmena. Toote kasutamise ajal kogutud jäätmed, mida hiljem ei kasutata, tuleb käidelda ohtlike jäätmetena. Vältida toote sattumist kanalisatsiooni.

Dokumendid