Põrkelastne parketiliim Wakol MS 260

Tasu kolme võrdse maksena 3 x 59,03

Efektiivne parketiliim.
Kogus 18 kg.

177,10

SOBIB KASUTAMISEKS
Põrkelastne ühekomponentne parketiliim, mis on mõeldud
• standardile DIN EN 13227 vastava 10 mm täispuit-lamellparketi,
• standardile DIN EN 13488 vastava mosaiikparketi,
• standardile DIN EN 14761 vastava min 16 mm paksuse ja max 200 mm pikkuse liistlamellparketi,
• standardile DIN EN 13226 vastava liistparketi,
• standardile DIN EN 13489 vastava mitmekihilise parketi,
• standarditele DIN EN 13226 ja DIN EN 13990 vastavate (kuni 18 cm laiuste, tammepuidust kuni 20 cm laiuste) täispuidust plaatide,
• standardile DIN 68702 vastavate RE/WE puitplokkide,
• standardile ISO 3813 või DIN EN 12104 vastava korkpõrandakatte (tasapinnalise),
• HDF-/MDF-vahekihiga ja korgist stabiliseeriva kihiga korkpõrandakatte paigaldamiseks imavale ning mitteimavale aluspinnale siseruumides.

Pahtlilabida Wakol Special Spatula 5 või liimikammi Wakol Specialty Trowel 5 kasutamisel sobib parketiliim integreeritud niiskusbarjääriga liimina üksnes sulundliitega parketi paigaldamiseks kütmata tsementpõrandatele kuni 4 CM% või 85% suhtelise niiskuse tingimustes.

Üldinfo

TEHNILISED ANDMED
Aluseks olev lähtematerjal: silaanmodifitseeritud polümeer
Lendumisaeg: puudub
Töödeldavusaeg: ligikaudu 40 minutit
Põrand käidav: ligikaudu 24 tunni pärast
Pinna töötlemine: kõige varem 24 tunni möödumisel
Puhastusvahend: puhastuslapp Wakol RT 5960 Cleaning Cloth, enne liimi kuivamist
Säilivusaeg: toatemperatuuril 12 kuud
Säilitustemperatuur: külmakindel
GISCODE: RS10
EMICODE: EC1 PLUS R

KASUTAMINE JA KULU
TKB A2 400–450 g/m² Korkpõrandakatted
TKB B3 800–1000 g/m² Mosaiik- ja väikesemõõtmeline laminaatparkett
TKB B5 700–900 g/m² Suuremõõtmeline laminaatparkett, alusmaterjalil korkpõrandakatted
TKB B11 1000–1200 g/m² Lamell-, liistlamell-, liistpõrandad, väikesemõõtmeline laminaatparkett ja puitkilpkatted
TKB B13 1100–1300 g/m² Suuremõõtmelised liistpõrandakatted ja laminaatparkett, samuti täispuitplangud
TKB B15 1400–1500 g/m² Suuremõõtmelised puitplangud
WAKOL Special Spatula 5 1700–1800 g/m² Sulundliitega parkett kuni 4 CM% või 85% suhtelise niiskuse tingimustes
Kulu oleneb aluspõranda tekstuurist ja imamisvõimest

Kasutamine

EELTÖÖD
Ruumi aluspõrand ja kliimatingimused peavad vastama standardi DIN 18356 nõuetele. Aluspõrandad peavad olema pidevalt kuivad, tugevad, siledad ja neis ei tohi olla pragusid, mustust ega nakkumist takistavaid aineid. Kipssideainega betoonpõrand tuleb ette valmistada mehaaniliselt ja puhastada tolmuimejaga tootja juhiste või asjakohaste standardite kohaselt. Ruumi aluspõrand ja kliimatingimused peavad vastama standardi DIN 18356 nõuetele. Aluspõrandad peavad olema pidevalt kuivad, tugevad, siledad ja neis ei tohi olla pragusid, mustust ega nakkumist takistavaid aineid. Kipssideainega betoonpõrand tuleb ette valmistada mehaaniliselt ja puhastada tolmuimejaga tootja juhiste või asjakohaste standardite kohaselt. Kütmata tsementpõrandatel kuni 4 CM% või 85% suhtelise niiskuse tingimustes võib niiskusbarjäärina kasutada põrkelastset parketiliimi Wakol MS 260 Parquet Adhesive, firmelastic. Sellise kasutusviisi korral võib paigaldada üksnes ülalmainitud tüüpi sulundliitega parketti. Tasapinnaliselt paikneva korkpõrandakatte paigaldamiseks peab aluspind olema loodis. Betoonaluspõrandatele tuleb kanda tasanduskiht Wakoli sobivast tsemendipõhisest tasandusmaterjalist.

PEALEKANDMINE
Kandke liimikammi abil ühtlaselt aluspõrandale, vältige liimaine loikude teket. Paigaldage kohe parkett ja suruge see kõvasti kinni. Jälgige, et kõikide puitelementide alumine külg oleks liimiga piisavalt kaetud. Sobitage kohale korkpõrandakate ja suruge see rulli abil kinni. Korrake paigaldatud pinnaosade kinnisurumist rulliga pärast 60 ja 120 minuti möödumist. Mittetasapinnalise korkpõrandakatte paigaldamisel kasutage kontaktliimi Wakol D 3540 Cork Contact Adhesive.

TÖÖRIISTADE PUHASTAMINE
Puhastage tööriistad kohe pärast kasutamist puhastuslappidega Wakol RT 5960 Cleaning Cloth. Pärast kõvastumist saab põrkelastset parketiliimi Wakol MS 260 eemaldada üksnes mehaaniliselt.

VIHJE
Ärge kasutage temperatuuril alla +15 °C. Külma ilma korral hoidke põrkelastset parketiliimi Wakol MS 260 vajaliku aja jooksul köetud ruumis, et seda soojendada. Kogu teave kehtib ligikaudu 20 °C ja suhtelise õhuniiskuse 65% tingimustes. Ärge kasutage põrkelastset parketiliimi Wakol MS 260 vahetult asfaltbetoonil, see tuleb enne kruntida. Täispuidust lamellparkettpõrandal ei tohi elementide paksuse ja laiuse suhe olla suurem kui 1 : 5. Laevaehituses kasutamisel on maksimaalne kulunorm 720 g/m2.

Ohutus

Kõik andmed põhinevad katsetustel ja pikaajalisel praktilisel kogemusel ning vastavad standardsetele tingimustele. Kuna väga erinevad kasutatavad materjalid ja ehitusplatsil valitsevad tingimused ei allu meie kontrollile, siis on igasugused pretensioonid andmete suhtes välistatud. Seetõttu soovitame teha enne kasutamist piisavalt katsetusi. Järgida tuleb põranda kattematerjalide tootja juhiseid ja kehtivate eeskirjade nõudeid. Anname teile meelsasti tehnilisi nõuandeid.

Dokumendid