Polyx® Express õlivaha kõvendi

Tasu kolme võrdse maksena 3 x 11,30

Osmo Polyx® Express õlivahade kuivamise kiirendamiseks mõeldud spetsiaalne värvitu kõvendi. Kõvendi kiirkuivav õlivahale sobib kasutamiseks lisandina ainult Osmo Polyx® Express õlivahale.

33,90

Tootekood: 6632

Osmo Polyx® Express õlivahade kuivamise kiirendamiseks mõeldud spetsiaalne värvitu kõvendi.

SOBIB KASUTAMISEKS
Kõvendi kiirkuivav õlivahale sobib kasutamiseks lisandina ainult Osmo Polyx® Express õlivahale.

Üldinfo

KOOSTISAINED
Alifaatne polüisotsüanaat, metoksüpropüülatsetaat. Toote ohutuskaarti küsida eraldi.

TEHNILISED ANDMED
Erikaal: 1.15 g/cm³
Viskoossus: 36s (4 mm, DIN 53211)
Lõhn: tagasihoidliku lõhnaga, kuivanuna lõhnatu
Leekpunkt : >45 °C acc. DIN 53213

HOIUSTAMINE
Toodet on võimalik säilitada 1 aasta juhul, kui purk on tihedalt ja tugevalt suletud. Kokkusegatud tootejääke ei saa hoiustada ja taaskasutada.

Kasutamine

EELTÖÖD
Osmo Polyx® Express õlivahade kasutamine koos kõvendiga ei esita eraldi nõudeid pindade ettevalmistamisele. Järgige Osmo Polyx® Express õlivaha tooteinfot. Tulemust mõjutab teiste asjade hulgas puidu naturaalne iseloom. Seega on soovitatav enne pealekandmist proovida toodet ääre peal, eriti kui tegemist on tundmatute pindadega.

PEALEKANDMINE
Lisage kõvendi (0,150l) Osmo Polyx® Express õlivahale (2,5 l) Segage hoolikalt. Töötlemine toimub vastavalt Osmo Polyx® Express õlivaha kasutusjuhendile. Märkus: Peale kõvendi lisamist on toote kasutusaeg alla 90 minuti. Palume mitte segada kokku materjale rohkem kui saate töödelda 60 minuti jooksul. Kui te ei kasuta tervet Polyx® Express õlivaha purki, lisage 6% kõvendit – segage eraldi anumas!

TÖÖRIISTADE PUHASTAMINE
Tööriistad puhastada Osmo puhastusainega (8000) või white spiritiga.

KUIVAMISAEG
Kuivamisaeg ligikaudu 1-2 tundi (23°C/50% õhuniiskust). Madalam temperatuur ja/või kõrgem õhuniiskus pikendavad kuivamisaega. Tagage kuivamise ajal hea ventilatsioon.

KULUNORM
Kõvendi lisamisel kulunorm ei muutu

VIHJE
Peale kõvendi lisamist on toote kasutusaeg alla 90 minuti. Palume mitte segada kokku materjale rohkem kui saate töödelda 60 minuti jooksul

Ohutus

HOIATUS
Tuleohtlik vedelik ja aur. Kahjulik sissehingamisel. Sisaldab isotsüanaate. Võib esile kutsuda allergilist reaktsiooni. Võib põhjustada hingamisteede ärritust.

JÄÄTMEKÄSITLUS
Vedelaid jäätmeid utiliseerida järgides kohalikku seadusandlust. Tühjad ja kuivad anumad saab viia taaskasutusse.

Dokumendid