Polüuretaankrunt Wakol PU 280

Tasu kolme võrdse maksena 3 x 53,04

1-komponentne reaktiivne vaikkrunt.

159,11334,23

SOBIB KASUTAMISEKS
1-komponentne reaktiivne vaikkrunt
- imavate ja mitteimavate aluspõrandate kruntimiseks
- hõõrdkulunud betoonservade tugevdamiseks
- niiskuse tõkestamine kütteta põrandate kuni 6 CM% jääkniiskussisaldusega tsementtasandussegudes
- niiskuse tõkestamine küttega põrandate kuni 3 CM% jääkniiskussisaldusega tsementtasandussegudes
- niiskuse tõkestamine kuni 7 massiprotsenti jääkniiskussisaldusega betoonaluspõrandas siseruumides ja väljas.

Üldinfo

KOOSTIS
Alustoormaterjal: Polüuretaanvaik

TEHNILISED ANDMED

Kuivamisaeg: U 40–50 minutit, kvartsisisaldusega pindadel vähemalt 2 tundi.
Puhastusvahend: Neopreenivedeldi Wakol RV 105, värskelt
GISCODE RU1
GEV EMICODE EC1 PLUS R

HOIUSTAMINE
Hoiuaeg: 12 kuud tihedalt suletud anumates
Hoiutemperatuur: Mitte alla +5 °C, külmumistundlik

PEALEKANDMINE JA KULU
– Wakoli krundirull, veluur- või poroloonrull 100–150 g/m2 Ühekordse pealekandmisega krundina
– Wakoli krundirull, veluur- või poroloonrull 250–350 g/m2 Kahe- või kolmekordse pealekandmisega niiskustõkkena.
*Kulu oleneb aluspinna struktuurist ja aluspõranda imavusest

Kasutamine

EELTÖÖD
Aluspõrand ja ruumi sisekliima peavad vastama DIN 18356 või DIN 18365 nõuetele. Ainus erand on aluspõranda jääkniiskussisaldus, kui toodet Wakol PU 280 kasutatakse kapillaarniiskuse tõkestamiseks. Kaltsiumsulfaadipõhised tasanduskihid peab tootja juhiste või asjakohaste standardite ja eeskirjade kohaselt mehaaniliselt eeltöötlema ning põhjalikult tolmuimejaga puhastama. Polüuretaankrunti Wakol PU 280 võib kasutada ainult jäävalt niiskuskindlate aluspõrandate niiskustõkkena ja kapillaarniiskuse tõkestamiseks. Polüuretaankrunti Wakol PU 280 ei tohi kasutada püsiva niiskustõusu ja veeaurudifusiooniga aluspõrandatel. Toode ei asenda ühtegi DIN 18195 osa 4 kohast niiskustõrjetöötlust.
Enne kasutamist raputage polüuretaankrundi Wakol PU 280 pakendit korralikult. Kandke ühtlaselt pinnale Wakol krundirulliga, veluur- või poroloonrulliga, vältides loikude teket.

PEALEKANDMINE
Polüuretaankrundi Wakol PU 280 kasutamisel niiskustõkkena peab seda peale kandma kaks kihti, teine esimesega ristakuti. Iga kiht peab moodustama õhukese pideva kelme. Krundi kuivamise järel tehke 72 tunni jooksul vahetu liimpaigaldus või kandke 24 tunni jooksul erikrunti Wakol D 3045 kasutades peale nakkesild ning tasandage pind Wakoli tasandusseguga. Üksikasjalikumat teavet küsige meie tehnikaosakonnast. Erikrundi pealekandmise asemel võib peale kanda kolmanda kihi polüuretaankrunti Wakol PU 280. Sel juhul puistake enne viimase krundikihi kuivamist see kogu ulatuses üle puisteliivaga Wakoli S 28. Kui krunt on kuivanud, vähemalt kaks tundi, eemaldage harja ja tolmuimejaga liigne liiv. Wakoli tasandusseguga võib tasandada ainult täielikult ära kuivanud aluspõrandat. Varem kaetud pindadel võib käia 40–50 minuti möödumise järel. Wakoli polüuretaanliime, nt elastseid parketiliime Wakol MS 230 ja Wakol MS 240, tugevat elastset parketiliimi Wakol MS 260, elastset parketiliimi Wakol MS 250, parketiliime Wakol MS 290, Wakol PU 210, Wakol PU 215, Wakol PU 225 või polüuretaanliimi Wakol PU 270 võib kanda vahetult polüuretaankrundi Wakol PU 280 peale 72 tunni jooksul.

KUIVAMISAEG
Kuivamisaeg U 40–50 minutit, kvartsisisaldusega pindadel vähemalt 2 tundi.

KULU
– Wakoli krundirull, veluur- või poroloonrull 100–150 g/m2 Ühekordse pealekandmisega krundina
– Wakoli krundirull, veluur- või poroloonrull 250–350 g/m2 Kahe- või kolmekordse pealekandmisega niiskustõkkena.
*Kulu oleneb aluspinna struktuurist ja aluspõranda imavusest

MÄRKUS
Ärge kasutage toodet temperatuuril alla +15 °C. Külmal ajal soojendage polüuretaankrunti Wakol PU 280 enne kasutamist piisavalt kaua köetavas ruumis. Kogu esitatud teave vastab temperatuurile ligikaudu 20 °C ja suhtelisele õhuniiskusele ligikaudu 65%. Ärge kasutage polüuretaankrunti Wakol PU 280 olemasolevate põrandakatete, nt PVC-, CV-, kummi- ja linoleumpõrandakatete töötlemiseks. Paigalduskoha väikese õhuniiskuse ja suure pealekandmiskoguse korral on polüuretaankrundi Wakol PU 280 kuivamisaeg pikem. Enne järgnevate tööde tegemist peab pind olema mittenakkuv.

Ohutus

Töötamise ajal on soovitatav kasutada kaitseprille ja -kindaid. Pritsmete sattumisel silma loputage silma rohke veega ja pöörduge arsti poole. Nahale sattunud pritsmed võib eemaldada vee ja seebiga. Puhastama peab kohe.

Dokumendid