OrganoWood® 02 Mustust ja vett hülgav puidutöötlusvahend

Tasu kolme võrdse maksena 3 x 31,48

OrganoWood® Repellent 02 on vesialusel puidutöötlusvahend, mis on töötatud välja puidu pinna kaitsmiseks mustuse, vee ja niiskuse eest.

Kogus 5 L.

94,45

Orgaanilisi ränipolümeere ja looduslikke kasvustimulaatoreid sisaldav vesiemulsioon, millele ei ole lisatud toksilisi raskmetalle ega biotsiide.
OrganoWood® Repellent 02 imbub lihtsalt töötlemata puitmaterjali sisse. Toode on ette nähtud spetsiaalselt OrganoWood®-puidu pinnatöötluseks ja hoolduseks. Tootega OrganoWood® Protection 01 kombineeritult kasutamisel moodustub terviklik süsteem pindmist kaitset vajavale töötlemata männi- või kuusepuidule. Toode sobib siiski kasutamiseks ka muud tüüpi puidul, nagu traditsioonilisel surveimmutatud puidul, lehise- või männipuidul – sel juhul toimib see äärmiselt efektiivse puiduõlina.

Tootes sisalduvad orgaanilised ränipolümeerid nakkuvad kiudude külge puidus tänu unikaalsele looduslikke kiude modifitseerivale OrganoClick®-tehnoloogiale. Kuivamisprotsessi lõpuks moodustub kiudude ümber äärmiselt mittemärguv pind (superhüdrofoobne), mis ei lase niiskusel, veel ja veepõhisel mustusel puidu sisse tungida. Vett-tõrjuv pind takistab ka organismide nagu kõduseente kasvu. Lisaks sellele vähendab töötlus niiskuse liikumist puidus ning seega uute pragude teket. OrganoWood® Repellent 02 ei sisalda üldse biotsiide ega raskmetalle nagu vask, kroom ja arseen. Toode on läbipaistev ega põhjusta töödeldud materjali olulist värvimuutust. Ent OrganoWood®- puidul või koos tootega OrganoWood® Protection 01 kasutamisel võib puit välitingimustes mõne päevaga pisut heledamaks muutuda. Aja jooksul tootega OrganoWood® Repellent 02 töödeldud puit vananeb ja omandab hõbehalli tooni.

Kogus: 5 liitrit

Üldinfo

KOOSTIS
Orgaanilised ränipolümeerid, looduslikud kasvustimulaatorid.

TEHNILISED ANDMED
Füüsiline kuju: vesiemulsioon
Värv: valge, kuivalt läbipaistev
pH: 6–8 Lõhn: kerge lõhn
Tihedus: 0,8–1,0 g/ml
Lahjendamine: mitte lahjendada

HOIUSTAMINE
Hoida suletud mahutis 10–30 °C juures. Nõuetekohasel säilitamisel püsib toode stabiilsena vähemalt 2 aastat.

KULU
Umbes 1 liiter/8–10 m².

Kasutamine

EELTÖÖD
Tootega OrganoWood® Protection 01 töödeldud puit või viimistletud OrganoWood®-puit tuleb puhastada võimalikust soolasettest enne lõplikku töötlust tootega OrganoWood® Repellent 02. OrganoWood®-iga töödeldud viimistletud puidu pinda tuleb töödelda tootega OrganoWood® Repellent 02, välja arvatud lõikepinnad, mida tuleb töödelda ka tootega OrganoWood® Protection 01. Töödelge kuiva puitu vähemalt 10 °C juures, kui ei esine kuigi suurt vihma-, kaste- ja pakaseohtu. Vedelik võib reageerida klaasiga, mistõttu katke klaas kinni, kui esineb vedeliku ja klaasi kokkupuuteoht.

PEALEKANDMINE
1. Raputage mahutit ja valage soovitud kogus toodet eraldi plastanumasse.
2. Kandke toode puidule piki kiudu harja või rulliga.
3. Jätke kuivama 2–4 tunniks.
4. Optimaalseks kaitseks töödelge puitu punktide 1–3 järgi ka teist korda.
5. Puitu tuleks vastavalt vajadusele hooldada tootega OrganoWood® Repellent 02

TÖÖRIISTADE PUHASTAMINE
Peske toote OrganoWood® Repellent 02 kasutamise järel kõik töövahendid hoolikalt vee ja detergendi või sobiva orgaanilise lahustiga (nt atsetooniga) puhtaks.

VIHJE
Kui soovite kasutada toodet varem muude kemikaalide jaoks kasutatud seadmetes, siis puhastage ilmtingimata kõik torud, pihustusotsakud ja harjad eelnevalt hoolikalt muude kemikaalide jääkidest probleemide tekkimise vältimiseks.

Ohutus

Kahtluse korral või sümptomite püsimisel pöörduda arsti poole.
Pärast sissehingamist- värske õhk.
Pärast nahale sattumist pesta nahka seebi ja veega ning loputada põhjalikult. Pärast silma sattumist loputada kohe rohke veega mitme minuti jooksul. Eemaldada kontaktläätsed, kui need on olemas. Hoida silmad pärani. Kaebuste püsimisel pöörduda arsti poole. Pärast allaneelamist loputada suud veega ja juua mitu klaasi vett. Mitte kutsuda esile oksendamist. Kaebuste püsimisel pöörduda arsti poole.

Dokumendid