OrganoWood® 01 Tule- ja hallituse kaitsevahend

Tasu kolme võrdse maksena 3 x 33,55

OrganoWood® Protection 01 on vesialusel puidutöötlusvahend, mis koosneb ränimineraalidest ja looduslikest taimsetest ühenditest. See on ettenähtud imavate puidutoodete nagu täispuidu, puitkiudplaadi, MDF-plaadi, vineeri ja pressitud kiudplaadi pinnatöötluseks.

Kogus 5 L.

100,65

OrganoWood® Protection 01 kaitseb töödeldud puitu seenmädaniku eest ning annab töödeldud materjalile ka leegiaeglusti omadused. Tootega OrganoWood® Care 02 kombineeritult kasutamisel moodustub terviklik kaitsesüsteem, mis pikendab veelgi töödeldud puidu eluiga, hoiab ära niiskuskahjustusi ja organismide kasvu puidu pinnal ning hoiab ka töödeldud pinda kauem kena ja värskena. OrganoWood® Protection 01 imendub lihtsalt puitmaterjali ja kõvaneb selles kuivamisprotsessi käigus. OrganoWood® Protection 01 kinnistub puidu sisse tänu oma unikaalsele valemile, mille omadused muutuvad kuivamisprotsessis, nii et see kinnitub kiudude külge. Kuivamisprotsessi lõpuks moodustub kiudude ümber täielik füüsiline ränimolekulidest barjäär, mis ei lase seenmädanikul puitu toiduna ära tunda ning mis parandab ka puidu tulekindlust. OrganoWood® Protection 01 ei sisalda üldse orgaanilisi lahusteid ega raskmetalle nagu vask, kroom ja arseen. Toode on läbipaistev ega põhjusta töödeldud materjali värvimuutust. Töödeldud puit säilitab tänu sellele oma loomuliku värvi, omandades aja jooksul vananedes vaid hõbehalli tooni. Lisaks sellele ei liigitu tootega OrganoWood® Protection 01 töödeldud puit ohtlike materjalide hulka – see on suur eelis ringlussevõtu seisukohast.

Üldinfo

KOOSTIS
Räniühendid, orgaanilised katalüsaatorid.

TEHNILISED ANDMED
Füüsiline kuju: vesialusel vedelik
Värv: läbipaistev, värvitu pH: 10–11
Lõhn: lõhnatu
Tihedus: 1,2–1,4 g/ml
Lahjendamine: mitte lahjendada
Säilitamine ja püsivus: hoida suletud mahutis 15–30 °C juures

HOIUSTAMINE
Hoida suletud mahutis 15–30 °C juures. Nõuetekohasel säilitamisel püsib toode stabiilsena mitu kuud.

KATVUS
Kulu umbes 1 liiter/8–10 m².

Kasutamine

EELTÖÖD
Imav puit nagu männi- ja kuusepuit. Toodet ei tohiks siiski kasutada väikse imavusega puidul, kaasa arvatud enamikul kõvadest ehk lehtpuiduliikidest. Nende värv võib töötlemise järel muutuda. Töötlemata puit – uus või vana – tuleb enne kaitsevahendiga immutamist puidupuhastustootega puhastada. Õlitatud, värvitud või mis tahes muu pinnatöötluse läbinud puit tuleks enne immutamist lihvida.

PEALEKANDMINE
OrganoWood®-iga töödeldud viimistletud puidu pinda tuleb töödelda tootega OrganoWood® Care 02, välja arvatud lõikepinnad, mis vajavad samuti töötlemist tootega OrganoWood® Protection 01. Töödelge kuiva puitu vähemalt 10 °C juures, kui ei esine kuigi suurt vihma-, kaste- ja pakaseohtu. Vedelik võib reageerida klaasiga, mistõttu katke klaas kinni, kui esineb vedeliku ja klaasi kokkupuuteoht.

1. Valage soovitud kogus vedelikku eraldi plastanumasse.
2. Kandke toode puidule piki kiudu harja või rulliga.
3. Jätke kuivama 6–10 tunniks.
4. Puidule jääv liigne vedelik võib põhjustada valget soolasetet. Selle saab harjates lihtsalt eemaldada. Kasutage selleks nailon- või terasharja või liivapaberit enne, kui puitu edasi töötlete.
5. Viige töötlemine lõpule puitu mustuse ja vee eest kaitsva vahendiga

TÖÖRIISTADE PUHASTAMINE
Peske toote OrganoWood® Protection 01 kasutamise järel kõik töövahendid hoolikalt veega puhtaks. Mitmesugused seadmed ja muud abivahendid, nagu eeskätt torud, pihustusotsakud ja harjad võivad korralikult puhastamata jätmisel ummistuda.

KUIVAMISAEG
6-10h

KATVUS
Kulu umbes 1 liiter/8–10 m².

MÄRKUS
Kui soovite kasutada toodet varem muude kemikaalide jaoks kasutatud seadmetes, siis puhastage ilmtingimata kõik torud, pihustusotsakud ja harjad eelnevalt hoolikalt muude kemikaalide jääkidest probleemide tekkimise vältimiseks.

Ohutus

HOIATUS
Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida silma, nahale või riietele sattumist.

JÄÄTMEKÄSITLUS
Toodet ega selle jääke ei klassifitseerita ohtlikeks jäätmeteks. Käidelda kooskõlas kohalike ametkondade nõuetega. Euroopa jäätmeloendi kood. Sõltub tegevusvaldkonnast ja kasutusalast. Soovitatav Euroopa jäätmeloendi kood: 06 02 99 „Nimistus mujal määratlemata jäätmed“. Pakendi kõrvaldamine Hästi puhastatud pakendid võib jätta ringlussevõtu jaoks.

Dokumendid