Allahindlus!

Elastne parketiliim Wakol MS 232

Tasu kolme võrdse maksena 3 x 15,47

Torujas kilepakendis elastset paigaldamist võimaldav liim.

46,42

Torujas kilepakendis elastset paigaldamist võimaldav liim
standardile DIN EN 14761 vastava vertikaaltapiga lamellparketi (min paksus 22 mm ja max pikkus 200 mm),
standardile DIN EN 13226 vastava liistparketi (22 mm),
standardile DIN EN 13489 vastava mitmekihilise parkettpõrandakatte
paigaldamiseks siseruumides imavatele ja mitteimavatele aluspõrandatele.

Üldinfo

KOOSTIS
Alustoormaterjal: silaanmodifitseeritud polümeer

PEALEKANDMINE
Liimipüstoliga WAKOL Applicator 90 ja Wakoli vahetatava otsakuga või WAKOLi parketiliimikammiga
Õhutamisaeg: puudub
Tardumisaeg: vähemalt 24 tundi
Pinna töötlemine: kõige varem 24 tunni pärast
Puhastusvahend: puhastuslapid WAKOL RT 5960, enne liimi kõvastumist

HOIUSTAMINE
12 kuud
Säilitustemperatuur: ei ole tundlik külma suhtes

Kasutamine

EELTÖÖD
Aluspõrand ja ruumi sisekliima peavad vastama DIN 18356 nõuetele. Aluspõrandad peavad olema jäävalt kuivad, jäigad, tasased, pragudeta ja puhtad ning neil ei tohi olla nakkumist halvendavaid aineid.
Kaltsiumsulfaatbetooni peab tootja juhiste või asjakohaste standardite ja eeskirjade kohaselt mehaaniliselt eeltöötlema ning põhjalikult tolmuimejaga puhastama. Tolmust puhastatud betoonaluspõrandale võib paigaldada parketi vahetult elastse parketiliimiga Wakol MS 232. Kui aluspinda on vaja kruntida, näiteks tsement- ja kaltsiumsulfaatsideainega tasanduskihtide korral, võib kasutada universaalset dispersioonkrunti WAKOL PU 3055. Valuasfaltbetooni korral kasutage ainult Wakoli reaktiivseid vaikkrunte, näiteks polüuretaankrunti WAKOL PU 280 või silaankrunti WAKOL PU 325. Laske krundikihil piisavalt kuivada.

PEALEKANDMINE
WAKOLi vahetatavate otsakute kasutamisel kandke liimivöödid pinnale põrandakatte paigaldussuunaga paralleelselt.
Elastset parketiliimi WAKOL MS 232 WAKOL saab peale kanda ka liimikammiga – selleks tuleb kilepakend lahti lõigata ja liim välja pigistada.
Pärast liimi pealekandmist seadke kohe parkettpõrandakate paika ja suruge see kindlalt vastu aluspinda. Veenduge, et iga puitelemendi alumine pind oleks piisavalt liimiga kaetud.

TÖÖRIISTADE PUHASTAMINE
Puhastage tööriistad kohe pärast kasutamist puhastuslappidega WAKOL RT 5960. Kõvastumise järel on elastset parketiliimi WAKOL MS 232 võimalik eemaldada ainult mehaaniliselt.

VIHJE
Pealekandmise ajal ei tohi põranda temperatuur olla alla +15 °C ja ruumi õhutemperatuur alla +18 °C, ruumi soovitatav suhteline õhuniiskus on 40–65%, maksimaalselt 75%.
Külmal ajal soojendage elastset parketiliimi WAKOL PU 232 enne kasutamist piisavalt kaua köetavas ruumis.
Kogu esitatud teave vastab temperatuurile ligikaudu 20 °C ja suhtelisele õhuniiskusele ligikaudu 65%.
Vältige üldjuhul liimi sattumist parketi vuukidesse, sest pinnatöötluse ajal võib ilmneda soovimatu koostoime selleks kasutatavate toodetega.
Soovitame kasutada Wakoli liime ja Loba lakkvärve, millel on ühendatud süsteemide tähis (Connected Systems) ja mis täiendavad üksteist.
WAKOLi vahetatavate otsakute ja suuremõõtmelise parketi paigaldamisel jälgige, et aluspind oleks piisavalt tasane. Soovitame katta aluspõranda enne universaalse parketi dispersioonkrundiga WAKOL D 3055. Täpsemad juhised on toote tehnilise teabe dokumendis.

Ohutus

Garanteerime oma toodete ühtlaselt hea kvaliteedi. Kõik andmed põhinevad paljude aastate praktilisel kogemusel ja vastavad standardtingimustele. Meist sõltumatu kasutatavate materjalide mitmekesisuse ja ehituskohtade tingimuste erinevuste tõttu on välistatud esitatud andmetel põhinevate mis tahes nõuete rahuldamine. Seetõttu soovitame teha enne kasutamist piisavalt katseid. Järgima peab kaasasolevaid põrandakatte tootja juhiseid ja kehtivate eeskirjade nõudeid. Vajaduse korral anname meelsasti tehnilisi nõuandeid.

Dokumendid