WAKOL MS 230, 18 kg

Tasu kolme võrdse maksena 3 x 48.00

144.01

Kategooria: Silt:

Kasutusala
Elastne ühekomponentne parketiliim
liist- ja kihilise lamellparketi liimimiseks vastavalt standardile DIN EN 14761, min. paksus 22 mm, maks. pikkus 200 mm
 tammeliistparkett (22 mm) vastavalt DIN EN 13226
 mitmekihiline parkett vastavalt standardile DIN EN 13489 imavatele ja mitteimavatele aluspõrandatele siseruumides.
Koos WAKOL Special Spatula 5 sobib liimina koos integreeritud niiskusbarjääriga punnsooneelementidega
parkettpindadele, kütmata tsemendist tasanduskihiga kuni 4CM% või
85% suhtelise niiskuse juures.

 

 

 

1) Vastavalt GEV (kontrollitud heimetega paigaldusmaterjalide liit) kriteeriumitele, klassifitseeritud kui EMICODE EC1 PLUS R: väga väikesed heitmed
2) Kontrolitud heitmetega ehitustoode – DIBt põhimõtted: Wakol GmbH, 66954 Pirmasens, Z-155, 10-10 Parketiliim
3) Heitmeklass vastavuses Prantsuse seaduse nõuetele.
Tehnilised andmed
Baastooraine: Silaaniga modifitseeritud polümeer
Lendumise aeg: puudub
Avatuna aeg: ca 40 minutit
Fikseerimise aeg: ca 24 tundi
Puhastusaine: WAKOL RT 5960 Puhastuslapid enne liimikomplekte
Hoiustamine: alates 12 kraadi  toatemperatuuril
Hoiustamise temperatuur: külmakindel

GISCODE:                             RS10
EMICODE vastavalt GEV-le: EC1 PLUS R
Kasutamine ja kulu :
TKB B3 800 – 1000 g/m² Liistlamell- ja väikesemõõtmeline mitmekihiline parkett
TKB B5 700 – 900 g/m² Suuremõõtmeline mitmekihiline parkett
TKB B11 1000 -1200 g/m² Liist- ja väikesmõõtmeline mitmekihiline parkett
TKB B13 1100 – 1300 g/m² Suuremõõtmeline mitmekihiline parkett
WAKOL (  Special Spatula 5)  1700 – 1800 g/m² Punn-soon tüüpi parkett kuni max. 4 CM% või suhteline  niiskuse 85% juures.

4) Liimi kulu sõltub aluspõranda pinnastruktuurist ja imendumisvõimest
Aluspõrandad
Ruumi aluspõrand ja kliimatingimused peavad vastama standardi DIN 18356 nõuetele.
Aluspõrandad peavad olema püsivalt kuivad, tahked, tasased ning neil ei tohi olla pragusid,
mustust ega imavust takistavaid aineid.
Valmistage betoonpõrand mehaaniliselt ette ja puhastage põhjalikult tolmuimejaga vastavalt
tootja spetsifikatsioonidele või kehtivatele standarditele ja koodidele. Kui betoonist aluspõrand
on tolmuvaba, võib parketi sellele liimida vahetult Wakol MS 230 elastse parketiliimiga.
Kui kruntimine on vajalik, nagu asfaltbetooni puhul, kasutage ainult WAKOL PU 280
polüuretaanist primerit. Laske aluskihil ära kuivada.
WAKOL MS 230 elastset parketiliimi võib kasutada niiskusbarjäärina kütmata tsemendist
tasanduskihi puhul kuni 4 CM% või 85% suhtelise niiskuse juures. Selle kasutuse korral on
vaja paigaldada ainult ülalkirjeldatud soon-punn tüüpi parketti.
Kasutus
Kasutades soonega kellut, kandke ühtlaselt aluspõrandale, vältides liimilompide teket.
Paigaldage koheselt selle peale parkett ja suruge see tugevalt vastu aluspõrandat.
Veenduge, et iga puitelemendi alumine külg on piisavalt liimiga kaetud.
Vahetult pärast kasutamist puhastage tööriistad WAKOL RT 5960 puhastuslappidega.
Pärast kõvenemist saab WAKOL MS 230 elastse parketiliimi eemaldada ainult mehaaniliselt.

Tähtis
Ärge kasutage temperatuuril alla +15 °C. Külma ilmaga soojendage WAKOL MS 230 elastset
parketiliimi eelnevalt köetud ruumis. Kõik andmed kehtivad ligikaudu 20 °C temperatuuri ja
suhtelise õhuniiskuse 65% juures.
Ärge kandke WAKOL MS 230 elastset parketiliimi vahetult betoonile, vaid kandke eelnevalt
peale WAKOL PU 280 polüuretaanist primer.
Garanteerime oma toodete ühtlaselt kõrge kvaliteedi. Soovitame alati enne liimimistööde algust teha piisavalt liimimise katseid. Järgige tootega kaasasolevaid põrandakattematerjalide tootjate juhendeid ja kehtivaid standardeid ja koode.
Tooteandmete lehtede viimased versioonid on saadaval aadressil www.wakol.com

18 kg 

open

OSMO KOLIB! Alates 11 Aprill 2022 asub Osmo kontor ja ladu uuel aadressil: Läike tee põik 3, Peetri alevik