WAKOL D 3055 Universaalne parketi dispersioonkrunt, 10 L

69.71 55.77

Kategooria: Silt:

Kasutusala
Kasutusvalmis dispersioonkrunt imava

• tsement-tasanduskihi
• kaltsiumsulfaat-tasanduskihi
• kipskiudplaatide
kruntimiseks enne parketi paigaldamist Wakoli parketiliimidega siseruumis.
Eriomadused
• Lahustivaba eeskirja TRGS 610 kohaselt
• Sobib ratastoolidega kasutatavatele pindadele
• Sobib köetavatele põrandatele
1) Põhineb GEV (Ehitusmaterjalide Heitekontrolli Ühendus) kriteeriumidel, materjaliklass EMICODE EC1 PLUS: väga väikesed heitkogused
2) Prantsusmaa regulatsioonile vastav heiteklass
Tehnilised andmed
Alustoormaterjal
Polüuretaandispersioon
Kuivamisaeg
Tsement-tasanduskihtidel, kuni pind on nähtavalt kuiv, umbes 30 minutit;
kaltsiumsulfaat-tasanduskihtidel ja kipskiudplaatidel umbes 2 tundi
Puhastusvahend
Vesi, enne krundi kuivamist
Hoiuaeg
12 kuud toatemperatuuril
Hoiutemperatuur
Mitte alla +5 °C, külmumistundlik
GISCODE
D1
GEV EMICODE
EC1 PLUS
Pealekandmine ja kulu 3)
WAKOLI krundirull, lühikiuline
Umbes
Veluur- või poroloonrull
100–150 g/m2
3) Kulu oleneb aluspinna struktuurist ja aluspõranda imavusest

Aluspõrandad
Aluspõrand ja ruumi sisekliima peavad vastama standardi DIN EN 18356 nõuetele. Aluspõrandad peavad olema jäävalt kuivad, jäigad, pragudeta ja puhtad ning neil ei tohi olla naket halvendavaid aineid. Pinnakatete eemaldamiseks kasutage sobivat mehaanilist töötlusviisi.
Kaltsiumsulfaadipõhised tasanduskihid peab tootja juhiste või asjakohaste standardite ja eeskirjade kohaselt mehaaniliselt eeltöötlema ja põhjalikult tolmuimejaga puhastama.
Kasutamine
Enne kasutamist raputage krundianumat korralikult. Kandke universaalne parketi dispersioonkrunt WAKOL D 3055 WAKOLI krundirulliga, veluur- või poroloonrulliga aluspõrandale, vältides loikude teket. Enne põrandakatte paigaldamise alustamist oodake, kuni krundikiht on täielikult kuivanud; arvestage täpselt kuivamisaegadega.

Tähelepanu!
Ärge kasutage toodet temperatuuril alla +15 °C.    Külmal ajal soojendage universaalset parketi dispersioonkrunti WAKOL D 3055 enne kasutamist piisavalt kaua köetavas ruumis. Kogu esitatud teave vastab temperatuurile ligikaudu 20 °C ja suhtelisele õhuniiskusele ligikaudu 65%.
Järgige iga parketiliimi kasutamise kohta antud soovitusi.
Ärge kasutage universaalset parketi dispersioonkrunti WAKOL D 3055 tasandusseguga kaetava pinnal. Kruntida võib täiteseguga WAKOL Z 640 ja WAKOL Z 645 või peeneteralise remondiseguga WAKOL Z 505 kohttäidetud pindu.
Garanteerime, et meie tooted on ühtlaselt hea kvaliteediga. Kõik andmed põhinevad paljude aastate praktilisel kogemusel ning vastavad standardtingimustele. Meist sõltumatu kasutatavate materjalide paljususe ning ehituskohtade tingimuste erinevuste tõttu on välistatud esitatud andmetel põhinevate mis tahes nõuete rahuldamine. Sel põhjusel soovitame teha piisavalt kasutuskatseid. Järgima peab kaasasolevaid põrandakatte tootja juhiseid ja kehtivaid seaduslikke nõudeid. Vajaduse korral anname heameelega tehnilisi nõuandeid.

10 L

open