Põrkelastne parketiliim WAKOL MS 260, 18 kg

Tasu kolme võrdse maksena 3 x 46.45

139.35

Kategooria: Silt:

Tehniline teave

Kasutusvaldkond
Põrkelastne ühekomponentne parketiliim, mis on mõeldud
• standardile DIN EN 13227 vastava 10 mm täispuit-lamellparketi,
• standardile DIN EN 13488 vastava mosaiikparketi,
• standardile DIN EN 14761 vastava min 16 mm paksuse ja max 200 mm pikkuse liistlamellparketi,
• standardile DIN EN 13226 vastava liistparketi,
• standardile DIN EN 13489 vastava mitmekihilise parketi,
• standarditele DIN EN 13226 ja DIN EN 13990 vastavate (kuni 18 cm laiuste, tammepuidust
kuni 20 cm laiuste) täispuidust plaatide,
• standardile DIN 68702 vastavate RE/WE puitplokkide,
• standardile ISO 3813 või DIN EN 12104 vastava korkpõrandakatte (tasapinnalise),
• HDF-/MDF-vahekihiga ja korgist stabiliseeriva kihiga korkpõrandakatte paigaldamiseks
imavale ning mitteimavale aluspinnale siseruumides.
Pahtlilabida WAKOL Special Spatula 5 või liimikammi WAKOL Specialty Trowel 5 kasutamisel
sobib parketiliim integreeritud niiskusbarjääriga liimina üksnes sulundliitega parketi paigaldamiseks
kütmata tsementpõrandatele kuni 4 CM% või 85% suhtelise niiskuse tingimustes.
Eriomadused
5)
• lahustivaba tehnilises teabelehes
TRGS 610 toodud määratluse
kohaselt
• vastab standardi DIN EN 14293
nõuetele
• väga suur lõpptugevus
• sobib kasutamiseks põrandaküttega
aluspindadel
• ei sisalda vett – puit ei pundu
• minimaalne risk pragude tekkeks
1) Põhineb GEV (kontrollitava heitmekogustega kattematerjalide liidu) kriteeriumitel, klassifikatsioon EMICODE EC1 PLUS R, väga
väike heitmekogus
2) See-Berufsgenossenschaft Hamburg lubab kasutada laevadel, moodul B ja moodul D.
Vastavusdeklaratsiooni vt www.wakol.de.
3) Süsteemi Connected Systems Loba garantii
4) Sertifitseeritud heitmekogusega ehitustoode DIBt põhimõtete kohaselt: Wakol GmbH, 66954 Pirmasens
5) Heitmeklass Prantsusmaa õigusaktide järgi

Tehnilised andmed
Aluseks olev lähtematerjal: silaanmodifitseeritud polümeer
Lendumisaeg: puudub
Töödeldavusaeg: ligikaudu 40 minutit
Põrand käidav: ligikaudu 24 tunni pärast
Pinna töötlemine: kõige varem 24 tunni möödumisel
Puhastusvahend: puhastuslapp WAKOL RT 5960 Cleaning Cloth, enne liimi
kuivamist
Säilivusaeg: toatemperatuuril 12 kuud
Säilitustemperatuur: külmakindel
GISCODE: RS10
EMICODE: EC1 PLUS R
Kasutamine ja kulu6):
TKB A2 400–450 g/m² Korkpõrandakatted
TKB B3 800–1000 g/m² Mosaiik- ja väikesemõõtmeline laminaatparkett
TKB B5 700–900 g/m² Suuremõõtmeline laminaatparkett, alusmaterjalil
korkpõrandakatted
TKB B11 1000–1200 g/m² Lamell-, liistlamell-, liistpõrandad, väikesemõõtmeline
laminaatparkett ja puitkilpkatted
TKB B13 1100–1300 g/m² Suuremõõtmelised liistpõrandakatted ja laminaatparkett,
samuti täispuitplangud
TKB B15 1400–1500 g/m² Suuremõõtmelised puitplangud
WAKOL
Special
Spatula 5
1700–1800 g/m² Sulundliitega parkett kuni 4 CM% või 85% suhtelise niiskuse
tingimustes
6) Kulu oleneb aluspõranda tekstuurist ja imamisvõimest
Aluspõrandad
Ruumi aluspõrand ja kliimatingimused peavad vastama standardi DIN 18356 nõuetele.
Aluspõrandad peavad olema pidevalt kuivad, tugevad, siledad ja neis ei tohi olla pragusid, mustust
ega nakkumist takistavaid aineid.
Kipssideainega betoonpõrand tuleb ette valmistada mehaaniliselt ja puhastada tolmuimejaga tootja
juhiste või asjakohaste standardite kohaselt. Kui komposiitpõrand on tolmuvaba, siis võib
parkettpõranda paigaldamiseks kasutada vahetult põrkelastset parketiliimi WAKOL MS 260
ParquetAdhesive, firm-elastic. Kui kruntimine on vajalik, näiteks asfaltbetooni puhul, kasutage
üksnes polüuretaankrunti WAKOL PU 280. Laske krundil kuivada.

Kütmata tsementpõrandatel kuni 4 CM% või 85% suhtelise niiskuse tingimustes võib
niiskusbarjäärina kasutada põrkelastset parketiliimi WAKOL MS 260 Parquet Adhesive, firmelastic.
Sellise kasutusviisi korral võib paigaldada üksnes ülalmainitud tüüpi sulundliitega parketti.
Tasapinnaliselt paikneva korkpõrandakatte paigaldamiseks peab aluspind olema loodis.
Betoonaluspõrandatele tuleb kanda tasanduskiht Wakoli sobivast tsemendipõhisest
tasandusmaterjalist.
Kasutamine
Kandke liimikammi abil ühtlaselt aluspõrandale, vältige liimaine loikude teket.
Paigaldage kohe parkett ja suruge see kõvasti kinni. Jälgige, et kõikide puitelementide alumine
külg oleks liimiga piisavalt kaetud.
Sobitage kohale korkpõrandakate ja suruge see rulli abil kinni. Korrake paigaldatud pinnaosade
kinnisurumist rulliga pärast 60 ja 120 minuti möödumist. Mittetasapinnalise korkpõrandakatte
paigaldamisel kasutage kontaktliimi WAKOL D 3540 Cork Contact Adhesive.
Puhastage tööriistad kohe pärast kasutamist puhastuslappidega WAKOL RT 5960 Cleaning Cloth.
Pärast kõvastumist saab põrkelastset parketiliimi WAKOL MS 260 eemaldada üksnes
mehaaniliselt.
Tähtis
Ärge kasutage temperatuuril alla +15 °C. Külma ilma korral hoidke põrkelastset parketiliimi
WAKOL MS 260 vajaliku aja jooksul köetud ruumis, et seda soojendada. Kogu teave kehtib
ligikaudu 20 °C ja suhtelise õhuniiskuse 65% tingimustes.
Ärge kasutage põrkelastset parketiliimi WAKOL MS 260 vahetult asfaltbetoonil, see tuleb enne
kruntida.
Täispuidust lamellparkettpõrandal ei tohi elementide paksuse ja laiuse suhe olla suurem kui 1 : 5.
Laevaehituses kasutamisel on maksimaalne kulunorm 720 g/m2.
Garanteerime oma toodete püsiva kvaliteedi. Kõik andmed põhinevad katsetustel ja pikaajalisel
praktilisel kogemusel ning vastavad standardsetele tingimustele. Kuna väga erinevad kasutatavad
materjalid ja ehitusplatsil valitsevad tingimused ei allu meie kontrollile, siis on igasugused
pretensioonid andmete suhtes välistatud. Seetõttu soovitame teha enne kasutamist piisavalt
katsetusi. Järgida tuleb põranda kattematerjalide tootja juhiseid ja kehtivate eeskirjade nõudeid.
Anname teile meelsasti tehnilisi nõuandeid.
Toodete andmelehtede viimased versioonid on kättesaadavad võrguaadressil www.wakol.com

18 kg 

 

open

OSMO KOLIB! Alates 11 Aprill 2022 asub Osmo kontor ja ladu uuel aadressil: Läike tee põik 3, Peetri alevik