Parketiliim WAKOL MS 290, 18 kg

Tasu kolme võrdse maksena 3 x 50.56

151.68

Laost otsas

Laost otsas

Kategooria: Silt:

Tehniline info
Kasutusala
Standardile DIN EN 14293 vastav 1-komponentne parketiliim
• standardile DIN EN 13488 vastava mosaiikparketi
• standardile DIN EN 14761 vastava vertikaaltapiga lamellparketi
• standardile DIN EN 13227 vastava 10 mm paksuse täispuidust lamparketi
• standardile DIN EN 13226 vastava liistparketi
• standardile DIN EN 13489 vastava mitmekihilise parketi
• standarditele DIN EN 13226 ja DIN EN 13990 vastavate täispuitpõrandalaudade
• standardile DIN 68702 vastava RE/WE-kilpparketi
• standarditele ISO 3813 või DIN EN 12104 vastava korkpõrandakatte (tasapinnalise)
• HDF/MDF-keskkihi ja korkjäigastuskihiga korkpõrandakatte
nihkekindlaks paigaldamiseks siseruumide imavatele ja mitteimavatele aluspõrandatele.
Eriomadused
• Lahustivaba eeskirja TRGS 610 kohaselt
• Vastab standardile DIN EN 14293
• Nihkekindel liide
• Sobib köetavatele põrandatele
• Veevaba – ei põhjusta puidu pundumist
1) Põhineb GEV (Ehitusmaterjalide Heitekontrolli Ühendus) kriteeriumidel, materjaliklass EMICODE EC1 PLUS R: väga väikesed heitkogused
2) Ühendsüsteemide garantii kooskasutamisel Loba toodetega
3) Prantsusmaa regulatsioonile vastav heiteklass
Tehnilised andmed
Alustoormaterjal
Silaanmodifitseeritud polümeer
Õhustusaeg
Puudub
Koosteaeg
Umbes 40 minutit
Tardumisaeg
Umbes 24–48 tundi

Pinna töödeldavus
Vähemalt 24 tunni möödumise järel
Puhastusvahend
Puhastuslapid WAKOL RT 5960 (enne liimi tardumist)
Hoiuaeg
12 kuud toatemperatuuril
Hoiutemperatuur
Ei ole külmumistundlik

Pealekandmine ja kulu 4):
TKB A2
400–450 g/m2
Korkpõrandakate
TKB B3
800–1000 g/m2
Mosaiikparkett ja väiksemõõtmeline paigaldusvalmis parkett
TKB B5
700–900 g/m2
Suuremõõtmeline paigaldusvalmis parkett, alusel korkpõrandakate
TKB B11
1000–1200 g/m2
Lamparkett, vertikaaltapiga lamellparkett, liistparkett, väiksemõõtmeline paigaldusvalmis parkett ja kilpparkett
TKB B13
1100–1300 g/m2
Suuremõõtmeline liistparkett ja paigaldusvalmis parkett ning ka täispuitpõrandalauad
4) Kulu oleneb aluspinna struktuurist ja aluspõranda imavusest
Aluspõrandad
Aluspõrand ja ruumi sisekliima peavad vastama DIN 18356 nõuetele. Aluspõrandad peavad olema jäävalt kuivad, jäigad, tasased, pragudeta ja puhtad ning neil ei tohi olla naket halvendavaid aineid.
Kaltsiumsulfaatbetooni peab tootja juhiste või asjakohaste standardite ja eeskirjade kohaselt mehaaniliselt eeltöötlema ning põhjalikult tolmuimejaga puhastama. Tolmust puhastatud betoonaluspõrandale võib paigaldada parketi vahetult parketiliimiga WAKOL MS 290. Kui aluspinda on vaja kruntida, kasutage ainult polüuretaankrunti WAKOL PU 280. Laske krundil piisavalt kuivada.
Horisontaalse korkpõrandakatte paigaldamiseks peab aluspõrand olema horisontaalne, mistõttu peab vajaduse korral betoonaluspõrandaid Wakoli tasandusseguga tasandama.
Kasutamine
Kandke liimikammi kasutades ühtlaselt aluspõrandale, vältides liimiloikude teket.
Seadke kohe parkettpõrandakate paika ning suruge see kindlalt vastu aluspinda. Veenduge, et iga puitelemendi alumine pind oleks liimiga piisavalt kaetud.
Seadke korkpõrandakate paika ning suruge see käsirulliga vastu aluspinda. 60 ja 120 minuti järel suruge veel kord paigaldatud põrandakatet põrandarulliga.

Puhastage tööriistad kohe kasutamise järel puhastuslappidega WAKOL RT 5960. Kõvastumise järel on parketiliimi WAKOL MS 290 võimalik eemaldada ainult mehaaniliselt.

Tähelepanu!
Ärge kasutage toodet temperatuuril alla +15 °C. Külmal ajal soojendage parketiliimi WAKOL MS 290 enne kasutamist piisavalt kaua köetavas ruumis. Kogu esitatud teave vastab temperatuurile ligikaudu 20 °C ja suhtelisele õhuniiskusele ligikaudu 65%.
Täispuidust lamparkett-põrandakatte paksuse/laiuse suhe ei tohi olla üle 1/5.
Garanteerime, et meie tooted on ühtlaselt hea kvaliteediga. Kõik andmed põhinevad paljude aastate praktilisel kogemusel ning vastavad standardtingimustele. Meist sõltumatu kasutatavate materjalide paljususe ning ehituskohtade tingimuste erinevuste tõttu on välistatud esitatud andmetel põhinevate mis tahes nõuete rahuldamine. Sel põhjusel soovitame teha piisavalt kasutuskatseid. Järgima peab kaasasolevaid põrandakatte tootja juhiseid ja kehtivaid seaduslikke nõudeid. Vajaduse korral anname heameelega tehnilisi nõuandeid.

 

18 kg 

open

OSMO KOLIB! Alates 11 Aprill 2022 asub Osmo kontor ja ladu uuel aadressil: Läike tee põik 3, Peetri alevik