Privaatsuspoliitika2019-08-22T12:09:17+00:00

Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika

  1. ÜLDSÄTTED

1.1. Käesolevat privaatsuspoliitikat reguleerivad Osmo Baltic OÜ internetipoe osmo.ee isikuandmete kogumise, käitlemise ja säilitamise põhimõtted ja kord. Enne Interneti-poe kasutamist palume lugeda see läbi. Kasutades veebipoes pakutavaid teenuseid, kinnitate, et nõustute antud poliitikaga.

1.2. Veebipoe haldaja on Osmo Baltic OÜ, aadress: Läike tee 32/2, Peetri alevik, Rae vald, 75312. Reg.nr. 12278054. KMKR kood EE101539823.

1.3. Privaatsuse ja isikuandmete kaitse kohta võite e-posti teel ühendust võta veebipoe haldajaga.

1.4. Selle poliisi kasutaja on iga füüsiline isik, kes kasutab e-poe teenuseid.

1.5. Kasutaja ei tohi kasutada Interneti-poodi teenuseid, kui ta ei ole tutvunud antud poliitikaga ja/või ei nõustu sellega. Juhul, kui Kasutaja ei nõustu poliitikaga või selle osaga, ei tohi ta kasutada e-poe teenuseid. Vastasel juhul loetakse, et Kasutaja on poliitikat lugenud ja tingimusteta vastu võtnud.

1.6. Teenusepakkuja ei võta endale mingit riski ega vastutust ning on tingimusteta sellest vabastatud, kui Kasutaja ei ole Poliitikaga täielikult või osaliselt tutvunud, kuigi talle on antud selline võimalus.

1.7. Teenusepakkujal on õigus piirata Veebisaidi Teenuste kasutamist Kasutaja poolt ette teatamata, kui Kasutaja kasutab Internetipoodi käesolevat Poliitikat rikkudes, üritab kahjustada Interneti-poodi töö stabiilsust ja turvalisust.

1.8. Meie ettevõte on isikuandmete vastutav töötleja, meie ettevõte edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

  1. COOKIES

2.1 Küpsised (cookies) on väike tekstidokument, millel on unikaalne identifitseerimisnumber, mis edastatakse veebisaidilt külastaja arvuti kõvakettale. Sujuva ja tõhusa e-posti tagamiseks kauplus kasutab küpsiseid.

2.2 Kasutatavad küpsised:

_gid – Google’i ID skaneeritakse üksikute kasutajate statistilistel eesmärkidel tuvastamiseks.

_ga – salvestab oma tegevused meie veebisaidil statistika ja saidi optimeerimise eesmärgil.

wp_woocommerce_session * – Salvestab seansi andmed, näiteks kasutajaandmed, poe tegevused.

wordpress_test_cookie – kontrollib, kas teie brauser aktsepteerib küpsiseid.

woocommerce_items_in_cart – määrab ostukorvis olevate üksuste koguse.

woocommerce_cart_hash – salvestab valitud elemendid ostukorvi.

wfwaf_authcookie – kontrollib, et saiti kasutab autentne isik (näiteks mitte-robot).

2.3 Veebibrauseri seadetes saate seadistada küpsiseid, kuid sel juhul ostmine meie e-poes on võimatu.

  1. ISIKUANDMED

3.1. Andmekoguja kogub andmeid järgmistel eesmärkidel:

3.1.1 Tellimuse vastuvõtmiseks, edastamiseks ja nõuetekohase täitmiseks. Selleks võib andmeid edastada: Venipak Eesti OÜ – tellimuse saatmiseks.

3.1.2 Lisaküsimuste korral võtta ühendust kliendiga.

3.1.3 Raamatupidamise eesmärgil.

3.2. Teil on õigus paluda personaalandmete saatmist e-postiga, samuti kui ka nende kustutamist.

3.2.1 Andmetöötleja peab andmesubjektile nõutavad andmed esitama hiljemalt ühe kuu jooksul.

3.2.2 Andmesubjekt, kes on saanud andmesubjekti taotluse kustutada kõik andmesubjekti andmed, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti, kohustub seda tegema hiljemalt ühe kuu jooksul.

  1. LÕPPSÄTTED

4.1. Käesolevast poliitikast tulenevat õigust reguleerib Eesti Vabariigi seadus.

4.2. Töötleja ei vastuta kahju eest, sealhulgas kahju, mis on põhjustatud Interneti-poe kasutamisest, kasutaja või kasutaja teadmiste, toimingute või tegematajätmistega seotud andmete, sealhulgas valeandmete sisestamise, muude vigade, tahtliku kahju, muu teabe kadumise või kahjustamise eest. Veebipoe pakkuja ei vastuta ka Interneti-poe juurdepääsu ja / või kasutamisega seotud häirete ja / või kahjustuste eest, mis on tingitud kolmandatest isikutest, kes ei ole Kasutajaga seotud, sealhulgas toiteallikas, Interneti-ühenduse viga jne.

4.3. Kui Kasutaja jätkab Veebilehe kasutamist ja Teenuste osutamist pärast Poliitika lisamist või muutmist, loetakse, et Kasutaja nõustub nende täiendustega ja / või muudatustega.

4.4. Andmetöötleja jätab endale õiguse muuta privaatsuspoliitikat. Teile teatatakse kõikidest muudatustest privaatsuspoliitikas veebipoes ja palutakse privaatsuspoliitikaga